Logo agents digitalitzadors - Kit Digital - AceleraPyme

Què és el Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Gobierno de España que té com a objectiu fomentar i subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital, adreçada a autònoms, micropimes i pimes

Next Generation EU - Kit Digital Acelerapyme

Qui pot sol·licitar-lo?

01

Autònoms, micropimes i petites empreses d'un o dos treballadors que poden optar a ajuts de fins a 2.000€

01

Empreses d'1 a 2 treballadors

Empreses d'1 a 2 treballadors
02

Micropimes i petites empreses de 3 a 9 treballadors que poden optar a ajuts de fins a 6.000€

02

Empreses de 3 a 9 treballadors

Empreses de 3 a 9 treballadors
03

Petites i mitjanes empreses de 10 a 39 treballadors que poden optar a ajuts de fins a 12.000€

03

Empreses de 10 a 39 treballadors

Empreses de 10 a 39 treballadors

Quins requisits s'han de complir?

 • Tenir el domicili fiscal al territori espanyol
 • Tenir la consideració d'autònom, microempresa o petita empresa
 • Desenvolupar activitat econòmica efectiva a la data de la sol·licitud de l'ajut
 • No tenir consideració d'empresa en crisi
 • Estar al corrent de pagaments d'obligacions tributàries i Seguretat Social
 • No incomplir la Ley General de Subvenciones
 • Estar inscrit al Cens d'empresaris, profesisonals i retenidors de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria o al cens equivalent de l'Administración Tributaria Foral.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comunitat Europea
 • No superar el límit d'ajuts minimis (200.000€)
 • Haver realitzat l'avaluació del nivell de maduresa digital d'acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera pyme

Quins serveis es poden finançar?

Fins a 2.000€ per a la creació del teu lloc web, serveis de posicionament (SEO) o visibilitat de l'empresa en els principals llocs d'internet.

Fins a 2.000€ per a la creació de la teva botiga online per a la compravenda de productes o serveis que facin servir mitjans digitals per al seu intercanvi.

Fins a 2.500€ per a la promoció de la teva empresa a les principals xarxes socials.

Fins a 4.000€ per a la digitalització de les relacions amb els teus clients.

Fins a 4.000€ per a la implantació d'eines que permetin l'explotació de dades per millorar els processos de presa de decisions.

Fins a 12.000€ per a la implantació d'eines que millorin l'eficiència de la col·laboració entre els treballadors de la pime.

Fins a 6.000€ per a l'automatització i digitalització de processos operatius o productius de l'empresa.

Fins a 1.000€ per a la digitalització del procés d'emissió de factures entre l'empresa i els seus clients mitjançant un programari de facturació.

Fins a 6.000€ per a la millora de la seguretat de les connexions entre els dispositius dels seus treballadors i l'empresa.

Fins a 6.000€ per a la millora de la seguretat bàsica i avançada de la infraestructura informàtica i els dispositius dels treballadors.

Quins són els imports de les subvencions?

Els imports destinats als ajuts són diferents en funció del segment al que pertany l’empresa i la tipologia de la solució tecnològica a la que es faci referència.

Pel que fa als segments, es divideixen en tres grups:
 
 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i 39 treballadors, amb un import màxim de 12.000€ per empresa.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses d’entre 3 i 9 treballadors, amb un import màxim de 6.000€ per empresa.
 • Segment III: Autònoms, microempreses i petites empreses d’entre 1 i 2 treballadors, amb un import màxim de 2.000€ per empresa.

Els imports poden variar significativament si s’analitzen les tipologies de solucions tecnològiques en funció del segment d’empresa. A la següent taula es poden veure els imports concrets per a cada situació.

Categories de solucions
Autònoms (1-2 treballadors)
Micropimes (3-9 treballadors)
Pimes (10-39 treballadors)
Lloc web
2.000€
2.000€
2.000€
e-Commerce
2.000€
2.000€
2.000€
Gestió de xarxes socials
2.000€
2.500€
2.500€
Gestió de clients
2.000€
2.000€
4.000€
BI i analítica
1.500€
2.000€
4.000€
Gestió de processos
500€
2.000€
6.000€
Factura electrònica
500€
1.000€
1.000€
Oficina virtual
250€ / usuari
Ciberseguretat
250€ / dispositiu
Comunicacions segures
125€ / dispositiu

Com i quan es pot sol·licitar?

La sol·licitud del bo digital s’ha de realitzar des del portal Acelera PYME, on les empreses que hi vulguin optar s’hauran de registrar i podran consultar el catàleg de solucions i agents digitalitzadors.

Serà també necessari realitzar l’avaluació del nivell de maduresa digital, indispensable per a poder realitzar la sol·licitud.

Les sol·licituds es podran realitzar a partir del febrer de 2022.

Pots trobar informació detallada al BOE publicat el 30 de desembre de 2021.

Kit digital - Subvencions

Què són els agents digitalitzadors?

Els agents digitalitzadors són empreses tecnològiques adherides al programa Kit Digital, que seran les que oferiran els serveis i facturar-los a l’administració pública.

Com es paguen els serveis?

Les empreses beneficiàries del bo digital pagaran els serveis prestats pels agents digitalitzadors amb un xec que l’Administració els facilitarà en funció del segment al que pertanyin. L’IVA queda exclòs de la subvenció i, per tant, ha de ser abonat per l’empresa beneficiària.

Digitalitza la teva empresa. Ara és el moment.