Serveis gestionats a Granollers

Els serveis gestionats consisteixen en l’externalització de part o el total de les tasques d’explotació i operació necessàries pel correcte funcionament de la infraestructura informàtica, comunicacions, llocs de treball, etc.

Els serveis gestionats representen una forma estratègica i eficient de gestionar les operacions tecnològiques d’una empresa, permetent que aquesta s’enfoqui en les seves competències centrals sense haver de preocupar-se per la complexitat de la infraestructura informàtica, comunicacions i altres aspectes tecnològics.

A dimgest, som el teu proveïdor de serveis gestionats (MSP), oferint solucions integrals per millorar l’eficiència i seguretat de la teva infraestructura tecnològica. Tant si la teva empresa disposa d’un departament TIC com si no és així, ens encarreguem de l’administració i gestió de la teva infraestructura (on-premises o cloud), la seguretat, el parc informàtic, etc., amb l’objectiu que el teu negoci no s’aturi mai.

Serveis gestionats

Els nostres serveis gestionats IT

01
Administració de sistemes

L'administració de sistemes implica la supervisió, configuració, manteniment i optimització dels components de hardware i software que composen una infraestructura informàtica. Això inclou servidors, estacions de treball, sistemes operatius i software d'aplicació. L'objectiu és garantir que tots els sistemes funcionen de manera eficient i segura per donar suport a les operacions comercials.

02
Administració de xarxes

L'administració de xarxes es centra en la planificació, implementació, monitorització i manteniment de la infraestructura de xarxa d'una organització. Això comprèn la gestió de routers, switches, firewalls, protocols de comunicació i altres dispositius de xarxa. L'objectiu és garantir una connectivitat fluida, segura i eficient per tots els usuaris i sistemes dins la xarxa.

03
Infraestructura

La infraestructura en el context tecnològic es refereix al conjunt de components físics i virtuals que donen suport a les operacions informàtiques d'una organització. Això inclou la supervisió i monitorització de la infraestructura, així com còpies de segureatat i intervencions per manteniments planificats.

04
Serveis cloud

Els serveis al núvol impliquen l'accés a recursos informàtics, com emmagatzematge, servidors, bases de dades i software a través d'internet. Els nostres serveis cloud eliminen la necessitat de mantenir una infraestructura física, permetent a les empreses millorar la flexibilitat i eficiència operativa.

05
Parc informàtic

El parc informàtic es refereix al conjunt de dispositius i equips informàtics que una organització fa servir per dur a terme les seves operacions. La gestió del parc informàtic implica la seva configuració, manteniment, actualitzacions i garantir la seguretat dels dispositius. Ens encarreguem des del suport a usuaris i gestió de l'inventari, fins a la implementació, gestió i explotació de sistemes de ticketing.

06
Manteniment i suport tècnic

Realitzem monitorització contínua dels teus sistemes per identificar i abordar qualsevol problema potencial abans que afecti la teva operació. Això inclou la supervisió de la xarxa, servidors i dispositius.

07
Backup i recuperació de dades

Implementem solucions robustes de backup i recuperació de dades per garantir la integritat i disponibilitat de la teva informació en cas de pèrdua de dades o desastres.

08
Outsourcing IT per a empreses

Oferim outsourcing d'IT personalitzat, permetent-te centrar-te en el teu negoci mentre nosaltres ens encarreguem de la gestió i manteniment dels teus sistemes.

Beneficis dels nostres serveis gestionats IT

Millora la productivitat i seguretat amb els nostres serveis gestionats.

Enfocament proactiu

En lloc de, simplement, respondre a problemes quan apareixen, monitoritzem constantment els sistemes per anticipar i abordar possibles problemes abans que afectin al rendiment o la seguretat.

Optimització de recursos

Amb dimgest, estalviaràs en costos i milloraràs l'eficàcia de les teves operacions en comparació amb mantenir un departament intern d'IT.

Flexibilitat i escalabilitat

Facilitem la ràpida adaptació dels recursos tecnològics dels nostres clients segons les seves necessitats en cada moment. Això és especialment valuós en entorns empresarials dinàmics on els requisits d'IT poden canviar ràpidament.

Gestió de riscos i seguretat

La seguretat de la informació és una part integral dels serveis gestionats. Implementem mesures proactives per gestionar i mitigar riscos de seguretat, protegir dades confidencials i garantir el compliment de normatives i estàndards de seguretat.

Preguntes freqüents sobre serveis gestionats IT

Els serveis gestionats d’IT són solucions en les quals un proveïdor extern, com un MSP, s’encarrega de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics d’una empresa.

L’outsourcing d’IT permet a les empreses concentrar-se en els seus objectius comercials mentre un proveïdor extern s’encarrega de la gestió i manteniment dels sistemes informàtics. Això pot resultar en un estalvi de costos i major eficiència operativa.

Contacta avui mateix amb nosaltres per informar-te.