Manteniment i suport informàtic per a empreses

Els ordinadors i altres dispositius que formen part d’una infraestructura informàtica necessiten un manteniment adequat que eviti sorpreses inesperades.

El manteniment informàtic consisteix en la realització de les tasques necessàries per garantir el funcionament adequat i constant dels equips i dispositius que formen part del parc i la infraestructura informàtica.

A dimgest, entenem que cada minut és crucial per al teu negoci. El nostre servei de manteniment i suport informàtic a Granollers està dissenyat per garantir la màxima eficiència dels teus sistemes, permetent que t’enfoquis en allò que realment importa: fer créixer la teva empresa.

Mantenimiento informático

Tipus de manteniment

El manteniment preventiu comprèn les tasques que es realitzen amb l'objectiu d'evitar interrupcions de servei degudes a imprevistos.

Tasques com la revisió periòdica del funcionament dels equips informàtics ajuden a avançar-se a possibles problemes.

El manteniment correctiu s'executa quan es produeix una incidència que no s'ha pogut evitar.

L'error d'un component de hardware o un sistema operatiu que no s'inicia degut a una apagada inesperada en són alguns exemples.

El manteniment evolutiu té com a objectiu la millora dels elements del parc i la infraestructura informàtica.

Per exemple, la substitució de components o renovació del hardware per la fi de la seva vida útil o incompatibilitats amb noves versions de software.

Components clau per al manteniment informàtic

El manteniment informàtic és essencial per garantir el rendiment òptim i la seguretat de varis components importants, entre ells:

Servidors: Infraestructura fundamental que requereix ajustaments i actualitzacions periòdiques per assegurar la seva estabilitat i eficiència.

Ordinadors: Equips individuals que necessiten manteniment per optimitzar el seu funcionament i prevenir problemes.

Dispositius de xarxa i comunicacions: Elements essenciales per la connectivitat, que han de ser monitoritzats i actualitzats per garantir la fluidesa de la xarxa.

Software: Des de sistemes operatius fins a aplicacions especialitzades, tots necessiten manteniment regular per mantenir la seguretat i el rendiment.

Mantenimiento informático

Suport informàtic

Mentre el manteniment és un servei enfocat als elements de la infraestructura, el suport es centra, principalment, en l’usuari.

L’objectiu és que l’usuari, tingui el perfil que tingui, disposi de l’ajuda necessària per resoldre situacions que l’impedeixin treballar, o assessorament puntual davant dubtes que pugui tenir.

Soporte informático
Experiència

Més de 20 anys al sector avalen la nostra experiència.

Ràpida resposta

Atenem les teves necessitats ràpidament.

Coneixement

Posem al teu abast les solucions més innovadores.

Suport remot

Solucionem la majoria d'incidències sense desplaçament.

Preguntes freqüents

El suport i manteniment de xarxes informàtiques comprèn el conjunt d’accions i processos destinats a garantir l’operativitat, seguretat i rendiment òptim d’una xarxa de sistemes interconnectats.

S’encarrega d’oferir assistència tècnica a usuaris o empreses en la gestió, manteniment i resolució de problemes relacionats amb sistemes informàtics.

Les seves tasques poden incloure des de la instal·lació i configuració de hardware, resolució d’incidències, actualització de sistemes, fins a oferir orientació i formació a usuaris en l’ús adequat de tecnologies. A més, pot supervisar la seguretat informàtica i realitzar còpies de seguretat per prevenir la pèrdua de dades.

Contacta avui mateix amb nosaltres per obtenir més informació.